انجمن مرتعداری ایران- اخبار پایگاه
تبریک انتصاب دکتر علی سلاجقه به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 

انتصاب رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست


با حکم آیت الله دکتر رئیسی، رییس جمهور، دکتر علی سلاجقه به عنوان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

سوابق علمی و اجرایی ایشان:
دکتری آبخیزداری 
استاد تمام پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
ریاست سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.61.251.fa
برگشت به اصل مطلب