انجمن مرتعداری ایران- اخبار پایگاه
انجمن علمی مرتعداری ایران به عنوان یکی از شش انجمن برتر کشور در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/26 | 
انجمن علمی مرتعداری ایران به عنوان یکی از شش انجمن برتر کشور در سال ۱۴۰۰ برگزیده شده و امروز در مراسم گرامی‌ داشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر از «انجمن علمی مرتعداری ایران» تقدیر شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.61.254.fa
برگشت به اصل مطلب