انجمن مرتعداری ایران- گیاهان مرتعی
آنغوزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/15 | 

آنغوزه

نام علمی: Ferula assa-foetida

ویژگی‌های ظاهری: گیاهی با برگ‌های ضخیم وبزرگ است. گل‌های این گیاه به رنگ زرد و میوه‌ها قهوه‌ای رنگ هستند. از ریشه‌ یا ساقه‌ی این گیاه با تیغ زدن، ماده ای به نام اولئوگم رزین به دست می‌آید که به آنغوزه مشهور است. آنغوزه ابتدا رنگی شیری و مزه‌ای تند و تلخ و نیز بوی بسیار بدی دارد که در مجاورت هوا سفت می‌شود.

 درجهان و در تجارت آنغوزه را افتیداگم می‌نامند. منشا اصلی جغرافیایی آن ایران و در مناطق محدودی از افغانستان است. گیاه آنغوزه ادرارآور، ضدچسبندگی پلاکت‌ها، تقویت کننده رحم، افزایش دهنده‌ی شیر، خلط‌آور، مسهل، مسکن، کاهنده فشارخون و ضد اسپاسم است.اصلی ترین کاربرد آن رایحه برای عطراست. در درمان سیاتیک ونقرس موثر و برای تب سودمند است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.130.246.fa
برگشت به اصل مطلب