انجمن مرتعداری ایران- اهداف و برنامه‌ها
برنامه 5 ساله انجمن مرتعداری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برنامه 5 ساله انجمن مرتعداری ایران (1389-1393)

  انجمن مرتعداری ایران در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های خود موارد زیر را به اجرا در آورد.


  راهبرد


  راهکارها


  گسترش سطح آگاهی ها


  افزایش اعضاء انجمن به 2000 نفر در سال پایانی

  ارتقاء سایت انجمن و انتشار خبرنامه

  انتشار یک مجله ترویجی در کنار مجله علمی پژوهشی انجمن

  تلاش به منظور ارتقای سطح مجله علمی پژوهشی انجمن به منظور گنجاندن آن در لیست مجلات ISI

  گسترش فعالیتهای انجمن در دانشگاهها از طریق کمیته دانشجویئ و ایجاد شاخه های دانشجوئی در تمام دانشگاههای دارای رشته های منابع طبیعی

  گسترش شعب استانی انجمن و تشکیل جلسات مرتب استانی

  برگزاری همایشهای ملی و کارگاههای آموزشی برای اقشار مختلف جامعه (دانشجویان، مدیران، مرتعداران، مردم و ...)

  تلاش در ارتقای سطح آگاهیهای عمومی در زمینه مسائل منابع طبیعی از طریق برگزاری مسابقات و ...


  گسترش نقش انجمن درتصمیم سازی


  ارتقاء ارتباط انجمن با قوای سه گانه مخصوصا مجلس شورای اسلامی، مکاتبه و اطلاع­رسانی در خصوص مسائل روز مبتلا به منابع طبیعی کشور با هدف ارتقاء مدیریت پیشگیری به جای مدیریت بحران

  ارتقآء ارتباط انجمن با دستگاهای ذیربط مانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

  ارتقاء ارتباط انجمن با مرتعداران در قالب عضویت انجمنهای صنفی و مشارکت آنها در جلسات انجمن به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفظ و بهره برداری پایدار از مراتع

  افزایش تعامل انجمن با سایر انجمنهای مرتبط

  افزایش تعامل انجمن با فارغ التحصیلان از گذرگاه سازمان نظام مهندسی وسایر دستگاههای مرتبط با فارغ التحصیلان


  درگیری مستقیم با مسائل مرتعداران


  تهیه و به اجرا در اوردن طرحهای پایلوت به منظور بکارگیری فارغ التحصیلان در طرحهای مرتعداری و درکنار انجمنهای صنفی مرتعداری

  مذاکره با دستگاههای ذیربط به منظور واگذاری امور نظارتی به فارغ التحصیلان پس از تشکیل کلاس و آموزش آنها توسط انجمن


  افزایش تعاملات بین المللی


  تهیه نسخه انگلیسی سایت انجمن

  مکاتبه با سایر انجمنهای مرتعداری دنیا و عضویت در آنها

  مذاکره با سایر انجمنها مانند انجمن مرتعداری استرالیا و آمریکا برای تبادل محقق از اعضاء طرفین

  کمک به حضور اعضاء انجمن در مجامع بین المللی

  کمک به چاپ مقالات اعضاء در مجلات معتبر

  تهیه پروپوزال و اجرای طرحهای تحقیقاتی بین المللی با کمک سازمانهائی مانند جف

  شرکت در برنامه های منطقه ای سازمانهای بین المللی مانند ایکاردا و جایکا

  برگزاری همایشهای بین­المللی مرتبط با زمینه­های فعالیت انجمن

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب