انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
گزارش نشست بانوان هیات مدیره انجمنها با معاون رئیس جمهور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلسه در تاریخ شنبه 92/8/12 با حضور سرکار خانم ملاوردی معاونت محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و بیش از 100 نفر از بانوان محترم هیات مدیره انجمنهای علمی ایران در وزارت علوم برگزار شد.... برای مشاهده متن گزارش اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.63.27.fa
برگشت به اصل مطلب