انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
صورتجلسه مورخ 92/8/14 جلسه انجمنهای علمی و صنفی مرتعداری با رئیس سازمان جنگلها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 92/8/14 در سالن جلسات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور نمایندگان انجمنهای علمی و صنفی مرتعداری و رئیس محترم و کارشناسان سازمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات مرتعداران صورت گرفت. برای مشاهده صورتجلسه اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.63.32.fa
برگشت به اصل مطلب