انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
صورتجلسه مورخ 92/8/29

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلسه مورخ 92/8/29 در دفتر نخبگان تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان با نمایندگان انجمنهای علمی ایران در راستای توسعه همکاریها و مشارکت اعضای هیات مدیره انجمنها در حوزه های مختلف علمی کشور.برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.63.33.fa
برگشت به اصل مطلب