انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
صورتجلسه مورخ 92/9/9 جلسه انجمنهای علمی منابع طبیعی با رئیس سازمان جنگلها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صورتجلسه نشست رؤسا و نایب رئیسان انجمنهای حوزه منابع طبیعی با رئیس محترم سازمان جنگلها و چند تن از معاونین سازمان مورخ 92/9/9. برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.63.34.fa
برگشت به اصل مطلب