انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
جلسه مورخ 92/10/1 با وزیر محترم جهاد کشاورزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
گزارش جلسه شورای منابع طبیعی در بخش کشاورزی مورخ 92/10/1 با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونین سازمانها و رؤسای انجمنها... برای مشاهده اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.63.41.fa
برگشت به اصل مطلب